Agjencia Rajonale e Zhvillimit Ekonomik tw Sarajevës SERDA (Bosnjë-Hercegovinë)
Agjencia Rajonale e Zhvillimit Ekonomik të Sarajevës SERDA – u themelua më 14 maj 2003. Misioni i SERDA është për të krijuar ambient pozitiv për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në rajon, dhe për të forcuar dhe për të nxitur zhvillimin e këtij Rajoni me të gjitha burimet në dispozicion, duke mbështetur përpjekjet që Bosnja dhe Hercegovina po bëjnë për integrimin në BE.

Nga një pikëpamje territoriale, Bosnja dhe Hercegovina është një vend formë zemre, që ndodhet në qendër të Gadishullit Ballkanik. Me etnicitetin e saj të ndryshëm, peisazhet e saj të ndryshme dhe zonave klimatike dhe historinë e saj të gjatë si një vend ku kulturat e ndryshme takohen dhe të shkrihen. Mënyra e jetesës të vendit është e rrënjosur thellë në traditën e pasur, trashëgiminë e saj kulturore dhe bukurive natyrore, të bashkuara me tiparet e perëndimit.