Rajoni Marche (Itali)

Rajoni Marche është një institucion publik stafi profesional i të cilit mban shumë vite eksperiencë në zhvillimin e projekteve europiane.

Në lidhje me rajonin ku shtrihet, Marche ka shumë burime natyrore dhe kulturore si 180 km bregdet, 2 parqe kombëtare, katër parqe rajonale dhe 6 rezervate me kafshë të egra, qytete të artit dhe vende të rëndësishme të adhurimit. Të zbulosh Marche do të thotë të kërkosh bukurinë dhe një mënyrë jetese cilësore. Ndjenjat e kënaqësisë të jepen nga kryeveprat e artit, peisazhet e paprishura, rrugët e vjetra dhe muzetë e shumta që dokumentojnë civilizimet e djeshme dhe të sotme.

Ka një trashëgimi të tillë të madhe kulturore që është vvënë në dispozicion të publikut gjatë viteve të fundit.