Provinca e Padovës – Itali
Aktivitetet Ekonomike dhe Njësia për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Provincës së Padovës, ka marrë kompetencat në fushat e tregtisë, emigracionit, projekteve evropiane, aktivitetet e binjakëzimit të qytetit dhe rrjetet evropiane. Provinca ka përvojë në menaxhimin dhe zbatimin e projekteve të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe transnacional, ka punuar me partnerë të ndryshëm nga e gjithë Evropa, Amerika Latine dhe vendet e ish-Jugosllavisë në vitet e fundit.

Provinca e Padovës është një nga zonat më tërheqëse dhe dinamike në Itali. Qendra historike e qytetit Padova dhe i gjithë territori i krahinës mburren me pasuritë mesjetare, Rilindjen dhe arkitekturën moderne; këtu ka një përzierje interesante të traditave historike dhe atyre të reja, të shekujve të kaluar dhe kohëve moderne.