a. Provincija Padova – Italija
b. Jedinica za ekonomske poslove i međunarodnu suradnju provincije Padova, ima ovlasti u području trgovine, imigracije, europskih projektata, akcija bratimljenja gradova i europskih mreža. Provincija ima iskustva u upravljanju i provedbi međunarodnih i transnacionalnih projekata, suradnje s različitim partnera iz cijele Europe, Latinske Amerike i ex-jugoslavenskih država u posljednjim godinama.
c. Provincija Padova je jedno od najšarmantnijih i najdinamičnijih područja u Italiji. Povijesno središte grada Padove i cijelo područje pokrajine može se pohvaliti bogatstvom srednjovjekovne, renesansne i moderne arhitekture; fascinantna mješavina povijesnog i novog, stoljetne tradicije i metropolitanskog