a. Projekt Jadranske rute za tematski turizam je financiran u okviru europske politike o turizmu, kroz IPA Adriatic Program prekogranične suradnje. Kako se konkurencija između turističkih destinacija povećava, lokalna kultura sve više postaje vrijedan izvor novih proizvoda i aktivnosti za privlačenje i zabavu turista. Gastronomija ima osobito važnu ulogu u tome, ne samo zato što je hrana središnje turističko iskustvo, ali i zbog gastronomija postala značajan izvor formiranja identiteta u postmodernim društvima.
b. Osim gastronomije i kulture, alternativni oblici turizma su i seoski turizam, vjerski turizam, eko-turizam, sportski turizam itd.
c. Prednosti koje donosi razvoj i promocija ovih oblika turizma su značajni:
Produljenje turističke sezone
Proširenje turističke djelatnosti (diferenciranje turističkog proizvoda)
Promocija lokalnih identiteta
Stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta
Privlačenje obrazovanijih i zahtjevnijih turista sa visokim primanjima.
d. Nadalje, alternativni oblici turizma čini se da predstavljaju kontinuirano rastući tržišni segment za koji se očekuje da će obuhvatiti 20% svih putovanja, rastući brže od bilo kojeg drugog segmenta. Svjetska Turistička organizacija (WTO) predviđa da će većina porasta europskih prihoda od turizma u idućim desetljećima doći iz alternativnih oblika putovanja.
e. Nedostatak sustavnog pristupa za promociju cjelokupnog teritorija u kombinaciji sa sezonalnošću i masivnošću turizma u mnogim područjima na Jadranu, implicira da alternativni oblici turizma nisu bili temeljito ispitani i iskorišteni u prekograničnom području, ostavljajući tako puno prostora za formuliranje i provedbu relevantnih zajedničkih inicijativa. Osim toga, nedostatak dostupnosti turističkih informacija zajedno s ograničenim brojem komunikacijskih medija koji se koriste za promicanje turističkih / kulturnih / prirodnih resursa ističu potrebu za integriranim ICT pristupom.
f. Trenutno postoji nekoliko inicijativa na promociji turističkih / kulturnih / prirodnih resursa preko weba koje imaju uglavnom lokalni / regionalni fokus. Za razliku od njih, ADRIATIC ROUTE ima za cilj kombinirati te resurse s raspoloživom prometnom infrastrukturom, jer je pristup jedan od ključnih kriterija za odabir turističke destinacije, kao i obuhvatiti cijelo područje Jadrana kroz zajedničku prezentaciju i promociju i olakšati promet iz jedne regije / zemlje u drugu.