Lisabonski ugovor predviđa novi okvir koji omogućuje Komisiji da poduzme potrebne mjere kako bi se upotpunilo djelovanje država članica u sektoru turizma, posebice poticanje konkurentnosti poduzeća Unije u tom sektoru. Specifične mjere u turističkom sektoru će biti posebno usmjerene na poticanje stvaranja povoljnog okruženja za razvoj poduzetnika u tom sektoru; promicanje suradnje između država članica, posebno razmjenu dobre prakse.

Nadalje, u Communication (COM (2010) 352), Europa je u svijetu br. 1. turistička destinacija, sa najvećom gustoćom i raznolikošćuturističkih atrakcija. Kao rezultat toga, turizam je postao ključni sektor europskog gospodarstva, generirajući više od 10% BDP-a EU-a (izravno ili neizravno) i zapošljavajući 9,7 milijuna građana u 1,8 milijuna poduzeća. Turizam doprinosi zapošljavanju i regionalnom razvoju, održivom razvoju, očuvanju prirodne i kulturne baštine, oblikovanju europskog identiteta. Turizam je također važno sredstvo za promicanje europske slike u svijetu, projicirajući naše vrijednosti i promovirajući europski model – što je rezultat stoljeća kulturne razmjene, jezične raznolikosti i kreativnosti.

Politika EU-a ima za cilj promovirati turizam kako bi održali položaj Europe kao vodeće destinacije, te da bi se povećao doprinos industrije rastu i zapošljavanju. Lisabonski ugovor je posebno naglašava važnost turizam u članku 195.