• Jadranske rute za tematski turizam 2014
  • Općenito o projektu
  1. Projekt Jadranske rute za tematski turizam je financiran u okviru IPA Adriatic Programa prekogranične suradnje 2007/2013 – Mjera 3.3 Komunikacijske mreže
  2. Ukupni proračun iznosi 1.784.484,22eura
  3. Projekt Adriatic Route započeo je u listopadu 2012, a predviđeni kraj projekta je u rujnu 2015
  4. Pet država je uključeno u ukupnom broju od 6 projektnih partnera