U okviru evropskih politika o turizmu, IPA CBC Program je finansirao Projekat Jadranska ruta za tematski turizam. Kako raste konkurencija između turističkih destinacija, loklana kultura postaje vrijedan izvor novih proizvoda i aktivnosti za privlačenje i zabavu turista. Gastronomija ima posebno važnu ulogu u tome, ne samo zato što je hrana središte turističkog iskustva, nego što gastronomija postaje značajan izvor formiranja identiteta u postmodernim društvima.

Osim gastronomije i kulture, alternativne forme turzima također uključuju ruralni turziam, vjerski turizam, eko i sportski turizam itd

Prednosti razvoja i promocije ovih formi turizma su značajne:
Produženje turističke sezone
Proširenje turističkih aktivnosti (npr. diferencijacija turističkih proizvoda)
Promocija lokalnog identiteta
Stvaranje održivih visoko kvalitenih radnih mjesta

Privlačenje visokih prihoda,edukovanih i sofisticiranih turista.

Nadalje, alternativni oblici turizma predstavljaju kontinuirano rastući tržišni segment, za koji se očekuje da će činiti 20% svih putovanja i raste brže od bilo kojeg drugog segmenta. Svjetska turistička organizacija (WTO) predviđa da će prihod u evropskom turizmu upravo dolaziti iz alternativnih oblika putovanja.

Nedostatak sistematizovanog pristupa promocije cijele teritorije u kombinaciji s sezonalnosti i masivnosti turizma u mnogim područjima na Jadranu, podrazumijeva da alternativni oblici turizma nisu detaljno ispitani i iskorišteni u prekograničnom području, ostavljajući na taj način puno prostora za formulisanje i provođenje odgovarajućih zajedničkih inicijativa. Nadalje, nedostatak dostupnosti turističkih informacija zajedno s ograničenim brojem komunikacijskih medija koji se koriste za promociju turizma       i kulturnih i prirodnih resursa istaknuli potrebu za integrisani IKT pristup.

Postoji više inicijativa za promociju turizima, kulturnih i prirodnih resursa putem weba, ali su više usmjereni na promociju samih resursa i najčešće imaju lokalni/regionalni fokus. Za razliku od njih, ADRIATIC-ROUTE ima za cilj da kombinuje resurse sa dostupnom transportnom infrastrukturom, budući da je dostupnost jedan od ključnih kriterija za izbor turističke destinacije, ali i da obuhvati cijelu jedransku regiju kroz zajedničku prezentaciju i promociju i da olakša transfer iz jedne regije/države u drugu.