Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου

Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναρτηθεί στη σελίδα του έργου. Σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάδειξη, προώθηση και προβολή, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, των προϊόντων / υπηρεσιών του θεματικού τουρισμού στην Ήπειρο προκειμένου ο ‘Προορισμός Ήπειρος’ να αποτελέσει έναν κοινό προορισμό θεματικού τουρισμού, όπου οι επισκέπτες θα γίνονται κοινωνοί της πλούσιας φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του κάθε τόπου στην Ήπειρο.

Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους με τον τουρισμό τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς φορείς και επαγγελματίες της Ηπείρου για τη συλλογή σχολίων, απόψεων και προτάσεων, ώστε να γίνει η τελική αναθεώρηση των σχεδίων και οριστικοποίηση τους και να καταρτιστεί ένα τελικό σχέδιο υλοποιήσιμο και αποτελεσματικό.

Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν συμπληρώνατε τη σχετική φόρμα διαβούλευσης που θα βρείτε παρακάτω.

Λήψεις:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχη σας.

———————–

Post a comment